Autor: admin

OFERTA DOTYCZĄCA WYKONANIA EKSPERTYZ ORNITOLOGICZNO – CHIROPTEROLOGICZNYCH, WYMAGANYCH PODCZAS TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OSIEDLI.

Wykonujemy kompleksowe opinie ornitologiczne i chiropterologiczne, w tym inwentaryzacje budynków i osiedli, niezbędne przed wykonaniem remontów związanych z ich termomodernizacją, rozbiórek oraz z innych czynności, których realizacja może prowadzić do  niszczenia siedlisk zajmowanych przez ptaki i nietoperze.

Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków przed rozpoczęciem prac gwarantuje także ich niezakłócony przebieg –  w przypadku doniesienia o stwierdzonych nieprawidłowościach do RDOŚ, Inspektor Nadzoru Budowlanego może wstrzymać remont.


Co zawiera ekspertyza: 

 • określenie jakie gatunki, w jakiej liczbie i gdzie gniazdują w / i na budynku,
 • ocenę potencjalnych miejsc, w których ptaki mogą założyć gniazda,
 • metody zabezpieczenia miejsc gniazdowania ptaków (także potencjalnych), aby w trakcie prowadzenia prac ptaki nie przystąpiły do lęgów,
 • Wyniki badań zaopatrzone są w doskonałej jakości dokumentację fotograficzną wykonywaną zarówno podczas wizji terenowych, jak i pobieraną z naszej obszernej bazy zdjęć.
 • wskazówki w jakiej liczbie i w jakich dokładnie miejscach powinny zostać rozwieszone sztuczne miejsca lęgowe, jako rekompensata za utracone siedliska gniazdowe w wyniku przeprowadzonych remontów.

  Akty prawne chroniące ptaki i nietoperze w budynkach:

 1. Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.)
 2. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (dz.u. 2014 poz. 1348)
 4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
 5. Kodeks Karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., ze zm.)
 6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 (Dz. U. z 2014 r. poz. 210)
 7. Ustawa prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

Dodatkowo, zgodnie ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: „każdy przypadek prac, skutkujących ograniczeniem dostępu ptaków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu, kwalifikuje się jako niszczenie ostoi i siedliska tego gatunku, zatem jest to naruszenie zakazu z ustawy o ochronie przyrody.”